Románská rotunda svatého Jiří na vrcholu hory Říp je významná církevní i kulturní památka.

Spustit prezentaci

Kontakt

25.09.2021 09:46

        Představený
 chrámu sv. Mikuláše

 Arciděkan ústeckého
okružního arciděkanátu

 

25.09.2021 09:33

    

                Duchovní
       chrámu sv. Mikuláše