Archiv článků

25.09.2021 09:46
        Představený  chrámu sv. Mikuláše  Arciděkan ústeckého okružního arciděkanátu   +420 730 193 920 pavel.hempel@centrum.cz  
25.09.2021 09:33
                     Duchovní        chrámu sv. Mikuláše
05.07.2021 16:58
Oznamujeje, že dne 21.06.2021 byl vysvěcen do stavu jereje diak Vitalij Pišl.
09.05.2021 19:25
Došlo k menším změnám v rozpisu bohoslužeb na květen 2021.
27.04.2021 18:55
Vážení věřící! Dle nařízení vlády České republiky, Paschální bohoslužba, probíhající 01.05.2021 od 23:00, se bude v rámci proti-koronavirových opatření konat s omezenou kapacitou věřících, na základě předem domluveného seznamu lidí. Zápis seznamu je v současnosti již ukončen,...
23.02.2021 22:41
    S lítostí v srdci oznamujeme, že jsme se dnes 23.2.2021 rozloučili, s nám drahým otcem mitr. prot. Miroslavem Vachatou, arciděkanem Ústeckého okružního protopresbyteriátu. Pohřební obřad začal v ranních hodinách liturgií konanou v chrámu Pozdvižení sv. Kříže v Teplicích. Pohřební...
12.03.2020 20:10
12.03.2020 19:55
12.03.2020 19:51
Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>

Kontakt

25.09.2021 09:46

        Představený
 chrámu sv. Mikuláše

 Arciděkan ústeckého
okružního arciděkanátu

 

25.09.2021 09:33

    

                Duchovní
       chrámu sv. Mikuláše