Rozpis bohoslužeb 11/2021

Rozpis bohoslužeb 10/2021

Rozpis bohoslužeb 9/2021

Rozpis bohoslužeb 8/2021

Rozpis bohoslužeb 7/2021

Rozpis bohoslužeb 6/2021

Pozor! Bohoslužby probíhají pouze v omezeném režimu, dle vládních nařízení.

 

 

 

Informace o dopravě do kostela sv. Mikuláše 

(v kostele sv. Mikuláše průběžně probíhá rekonstrukce. Služby se konají dle aktuálního rozpisu)
Podrobnější informace o možnostech dopravy a MHD naleznete zde. Výstup z MHD na zastávce Lipová.
Zakreslenou cestu od zastávky MHD do kostela naleznete zde

Kontakt

25.09.2021 09:46

        Představený
 chrámu sv. Mikuláše

 Arciděkan ústeckého
okružního arciděkanátu

 

25.09.2021 09:33

    

                Duchovní
       chrámu sv. Mikuláše