OZNÁMENÍ O PASCHÁLNÍ BOHOSLUŽBĚ

27.04.2021 18:55

Vážení věřící!

Dle nařízení vlády České republiky, Paschální bohoslužba, probíhající 01.05.2021 od 23:00, se bude v rámci proti-koronavirových opatření konat s omezenou kapacitou věřících, na základě předem domluveného seznamu lidí. Zápis seznamu je v současnosti již ukončen, z důvodu plné kapacity. Všichni zájemci jsou vítáni na posvěcení paschálních pokrmů, které se bude konat 02.05.2021 od 10:00.

Děkujeme za pochopení.

Kontakt

25.09.2021 09:46

        Představený
 chrámu sv. Mikuláše

 Arciděkan ústeckého
okružního arciděkanátu

 

25.09.2021 09:33

    

                Duchovní
       chrámu sv. Mikuláše