Oznámení

05.07.2021 16:58

Oznamujeje, že dne 21.06.2021 byl vysvěcen do stavu jereje diak Vitalij Pišl.

Kontakt

25.09.2021 09:46

        Představený
 chrámu sv. Mikuláše

 Arciděkan ústeckého
okružního arciděkanátu

 

25.09.2021 09:33

    

                Duchovní
       chrámu sv. Mikuláše