Rozloučení s otcem Miroslavem

23.02.2021 22:41

 

 

S lítostí v srdci oznamujeme, že jsme se dnes 23.2.2021 rozloučili, s nám drahým otcem mitr. prot. Miroslavem Vachatou, arciděkanem Ústeckého okružního protopresbyteriátu. Pohřební obřad začal v ranních hodinách liturgií konanou v chrámu Pozdvižení sv. Kříže v Teplicích. Pohřební obřad sloužený pouze v omezeném počtu (z důvodu vládních opatření) byl vedený Vysocepřeosvíceným Michalem arcibiskupem pražským a českých zemí za účasti kněží Ústeckého okružního protopresbyteriátu. Za kozácký svaz se s otcem loučil i ataman M. Dzuiba. Po službách následovalo převezení ostatků otce Miroslava na hřbitov v Krupce, kde byl uložen k věčnému odpočinku.

 

Otec Miroslav zesnul 14.2.2021 po krátké nemoci. Znali jsme ho jako laskavého, vlídného, dobrosrdečného člověka. Byl obětavým a příkladným knězem, dobrým přítelem. Otcem nejen svých dvou dcer, ale i otcem své širší rodiny – své církevní obce. Ztrácíme v něm milující srdce, které vždy bylo otevřené vyslechnout, poradit a pomoci.

 

Soucítíme s jeho blízkými a všemi pozůstalými.

 

Loučíme se s ním v naději ve vzkříšení, vztahujíce a upínajíce se k zaslíbení našeho Pána Ježíše Krista, který nám říká: „ Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11,25)

 

 

Kontakt

25.09.2021 09:46

        Představený
 chrámu sv. Mikuláše

 Arciděkan ústeckého
okružního arciděkanátu

 

25.09.2021 09:33

    

                Duchovní
       chrámu sv. Mikuláše