Koнтакт

настоятель: прот. Pavel Hempel


pavel.hempel@centrum.cz

mobil  +420730193920

 

 

Diákon  Ing.Vitalij Pišl

vitalij.pisl@seznam.cz

mobil +420608506194

 

 

 

Kontakt

25.09.2021 09:46

        Představený
 chrámu sv. Mikuláše

 Arciděkan ústeckého
okružního arciděkanátu

 

25.09.2021 09:33

    

                Duchovní
       chrámu sv. Mikuláše